Дистанційне навчання

Моя електронна поштаhttp://sapalovaluda@gmail.com
Природознавство 5 клас


НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)


09.04 Урок № 53 Тема:"Грунтове середовище життя"
14.04 Урок № 54 Тема: "Вплив на організм чинників живої природи"
16.04 Урок № 55 Тема: "Співіснування організмів. Екосистеми"
21.04  Урок №56Тема: "Рослинний і тваринний світ нашої місцевості"
23.04 Урок №57 Тема: "Ознайомлення з найпоширенішими  отруйними рослинами,тваринами , грибами нашої місцевості"
28.04 Урок №58 Тема:"Визначення назв найпоширеніших  в Україні рослин, тварин, грибів"
30.04 Урок №59 Тема:  Екскурсія
05.05 Урок №60 Тема: Узагальнення ( Контрольна робота)
07.05 Урок №61 Тема: Людина - частина природи
12.05 Урок №62 Тема: Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини
14.05 Урок №63 Тема:Екологічні проблеми та їх розв"язування
19.05 Урок №64 Тема:Охорона природи. Червона книга України
21.05 Урок №65 Тема:Заповідники, заказники, національні парки
26.05 Урок №66 Тема: Узагальнення "Людина на планеті Земля"
28.05 Урок №67 Тема: Повторення


Основи здоров’я 5 клас 

НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

10.04Урок 25 Тема: "Пожежна безпека
17.04 Урок 26 Тема: "Безпека в побуті"
24.04 Урок №27 Тема:"Безпека надворі"
15.05 Урок №29 Тема:Безпечне довкілля. Стихійні лиха
22.05 Урок №30 Тема Узагальнення
29.05 Урок №31 Тема Повторення


 Географія 6 клас

16.03 Урок 48.Тема: "Життя в морях та океанах. Багатства вод Світового океану".

16.03 Урок 49.Тема:" Води суходолу - поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею і найповноводніші річки світу".


19.03 Урок 50.Тема :"Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок".


19.03 Урок 51.Тема :"Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі".НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)


09.04  Урок 54  Тема:"Практична робота № 6"
13.04Урок 55  Тема: "Підземані води"
16.04 Урок 56 Тема: "Значення вод суходолу для природи і людини"
28.05 Урок №66 Тема: Повторення
Основи здоров’я 6 клас  
18.03Урок 25 Тема:"Стосунки з однолітками" 

НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Географія 7 клас
16.03Урок 50.Тема"Євразія. води суходолу"
18.03Урок 51.Тема"Природні зони Євразії"

НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

30.03Урок 52    Тема:"Вертикальна поясність"
15.04 Урок 57 Тема: " Узагальнення Євразія"
22.04 Урок №58Тема: "Тихий океан"
27.04 Урок 59 ТемаТихий океан: клімат і води, органічний світ, природні ресурси”.
29.04 Урок 60 Тема:"Острови Тихого океану"
04.05 Урок 61 Тема:"Атлантичний океан"
06.05 Урок 62 Тема: "Індійський океан"
13.05 Урок 63 Тема:"Північний Льодовитий океан"
18.05 Урок 64 Тема:Використання природних багатств.
20.05 Урок 65 Тема:Екологічні проблеми  материків та океанів
25.05 Урок 66 Тема: Узагальнення
27.05 Урок 67 Тема: Повторення

Основи здоров’я  7 клас 

НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-24 КВІТНЯ (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

01.04Урок 50 Тема : Узагальнення Виконати  ТЕСТ
02.04Урок 51 Тема: "Кількість населення в світі  та Україні"
08.04Урок 52 Тема: "Статево- віковий склад населення"
09.04Урок 53 Тема: "Густота населення  у світі та Україні"
15.04Урок 54 Тема: "Міські та сільські населенні пункти"
16.04 Урок 55 Тема: "Урбанізація. Причини що її зумовлюють."
22.04 Урок №56 Тема: "Етноси Найпоширеніші мовні сім"ї"
23.04 Урок №57 Тема: "Національний склад населення України"
29.04 Урок №58 Тема:"Релігійний  склад населення"
30.04 Урок №59 Тема:" Трудові ресурси. Економічно активне населення"
05.05 Урок №60 Тема:"Зайнятість населення"
06.05 Урок №61 Тема: Узагальнення "Населення"
12.05 Урок №62 Тема: Географічне положення Запорізької області
13.05 Урок №63 Тема: Природа Запорізької області
19.05-20.05 Урок №64-65 Тема:Запорізька область
Основи здоров’я 8 клас 
Географія 9 клас
17.03 ;20.03Урок 38-40 Тема: Транспорт України

НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

31.03Урок 41 Тема: "Торгівля як вид послуг"
07.04; 10.04Урок 42-43 Тема: "Світовий ринок товарів і послуг"
14.04Урок 44 Тема: "Туризм, як складова національної економіки. Його види"
21.04 Урок №45 Тема: "Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу"
24.04 Урок №46 Тема: "Роль науки та освіти в суспільстві"
28.04 Урок №47 Тема: "Охорона здоров"я"
05.05 Урок №48 Тема:  "Фінансові послуги"
08.05 Урок №49 Тема:"Аутсорсинг. Його переваги і недоліки"
Основи здоров’я 9 клас 
20.03Урок 25 Тема:"Репродуктивне здоров"я" 

НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Географія 10 клас

НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

07.04Урок 40 Тема : Практична робота №5  Виконайте ТЕСТ

13.04Урок 41 Тема: "США"
14.04 Урок 42 Тема: "Канада" Практична робота№6
21.04 Урок №43 Тема "Бразилія"
27.04 Урок №44 Тема: Узагальнення "Америка"
28.04 Урок №45 Тема: "Африка- регіон контрастів"
05.05 Урок №46 Тема:"Особливості економіки країн Африки "
12.05 Урок №47Тема:Країни Африки. Єгипет.Південна Африка

Основи медичних знань 10 клас
Підручник: Захист Вітчизни Основи медичних знань  для 10 кл. загальноосв. навч.закл./ А.А.Гудима, К.О.Пашко.-Тернопіль.:"Астон",2018.-191 с.


НАВЧАЛЬНИЙ період:30 БЕРЕЗНЯ-29 травня (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

10.04Урок 39-40 Тема: "Надання домедичної допомоги при травмі голови та хребта " Виконати ТЕСТ
17.04Уроу 41 Тема: "Надання домедичної допомоги при травмі живота"
24.04 Урок №42-43Тема: "Надання домедичної допомоги при травмі грудної клітки та травмі очей"
08.05 Урок №44-45 Тема:"Єдина державна система цивільного  захисту.Причини виниклення та класифікація надзвичайних сиуацій"
15.05 Урок №46 Тема:Загальні ознаки надзвичайних ситуацій

БІОЛОГІЯ 6 клас
Урок 48 Тема:"Папороті, плауни, хвощі"
Урок 49 Тема: "Голонасінні"
Урок 50 Тема: "Покритонасінніі"

Немає коментарів:

Дописати коментар